Don Boskov center Celje

PRVA POSTNA NEDELJA

SKUŠNJAVA V RAJU

Jezus je živel med divjimi živalmi, angeli pa so mu stregli – pripoved o skušnjavi po Markovem evangeliju opisuje ta kraj skušnjave, puščavo, kot raj. V ta raj vstopi Satan, da bi skušal Jezusa. Marko ne piše o vsebini skušnjave, prav tako ne o tem, kako se je Jezus uprl skušnjavam. Da se je uprl, potrjuje nadaljevanje zgodbe: Jezus oznanja: Čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je približalo. To oznanilo velja tudi nam danes. Lahko bi živeli kot v raju – če ne bi bilo zla na svetu.

You might also like