Don Boskov center Celje

20. NEDELJA MED LETOM

VZTRAJNOST IN ZAUPANJE

Prav nenavadno je, da se Jezus da pregovoriti. Spremenil je svoje mnenje. Kako naj to razumemo? To nasprotuje običajni podobi, ki jo imamo o Jezusu. Zdi se, kakor da bi se Jezus naučil kaj novega, kakor da bi ob srečanju z ljudmi začel bolje razumevati svoje poslanstvo. Kako je to združljivo z našim prepričanjem, da je Jezus Božji sin? Po drugi strani pa beremo v Lukovem evangeliju: »Jezus pa je napredoval v modrosti« (Lk 2, 52).  In v pismu Hebrejcem beremo, da se je naučil poslušnosti (5, 8).

V veri se vedno učimo. Večji je vsekakor drugi izziv, da je namreč Jezus tudi pravi človek. Kolikokrat pravimo: To je moja zadnja beseda. Tu gre za načelo. Jaz vztrajam pri svojem mnenju in konec! Ne dovolim, da bi še o tem z menoj govoril! Jezus je tudi najprej rekel: Poslan sem samo k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. In konec. Toda Jezus ne vztraja pri načelih.

You might also like