Don Boskov center Celje

Verouk

URNIK VEROUKA 2021/22

VRTEC in 1. RAZRED sreda ob 17.00
2. RAZRED sreda ob 16.00
3. RAZRED sreda ob 15.30
4. RAZRED sreda ob 17.00
5. RAZRED

četrtek –  16.30

6. RAZRED četrtek –  15.30
7. RAZRED četrtek  – 14.30
8. RAZRED četrtek –  15.00
9. RAZRED četrtek ob 14.00
1. letnik četrtek ob 16.00

Obvestila za starše

Če bi starši čakali, da bi se vzgoja in znanje začeli oblikovati šele v šoli, bi zamudili vzgojni vlak. V prvih letih življenja človek prevzema vedenjske navade, osnovne delovne izkušnje in odnos do soljudi, narave in okolja. Tudi osnove za verovanje, oziroma odnos do nevidnih resničnosti se postavljajo v prvem triletju življenja. Otrok bo pred Bogom in Božjimi stvarnostmi tako kakor čuti in opazi pri svojih starših.

Veroučna srečanja to temeljno izkušnjo utrdijo in potrdijo v skupnosti vrstnikov. Bolj kot vrsta informacij je pomembna skupna izkušnja poslušanja Boga, branje Božje besede, slavljenje Božje dobrote, spoznavanja svetnikov, predvsem pa praznovanje. Biti z Bogom pomeni praznovati, biti srečen in vesel v njegovi ljubezni.

Z zavzetostjo in veseljem bomo kateheti zbirali vaše otroke in jim pomagali biti dobri Jezusovi prijatelji in pošteni ljudje. Večkrat se želimo tudi srečati o pogovoriti z vami starši o poteku tega vzgojnega in duhovnega procesa.