Don Boskov center Celje

Kako postati udeleženec programa PUM-O

PUM-O je program aktivne politike zaposlovanja, zato vsak udeleženec na Zavodu RS za zaposlovanje podpiše pogodbo o vključitvi.

Najpomembnejši partner pri vstopanju mladih na trg dela je takoZavod za zaposlovanje (ZRSZ), ki razpolaga s potrebnimi podatki, povezanimi s trgom dela.

  • Svetovalci za zaposlitev v okviru svojih pristojnosti in skladno z zaposlitvenim načrtom napotijo udeleženca v program PUM-O.
  • Proces lahko poteka tudi v obratni smeri, ko mentor v programu PUM-O priporoči mladi osebi, ki nima urejenega družbeno priznanega statusa, da se obrne na ZRSZ z namenom vključitve v program PUM-O.

Program je brezplačen. Udeleženec se lahko vanj vključi kadarkoli v šolskem letu, prav tako pa ga lahko, ko izpolni svoj zastavljeni cilj, zaključi. Pogodba za vključiteve se sklene za največ 10 mesecev.

Dolžnost:
Ob vstopu v program se vsak zaveže k rednemu in dejavnemu sodelovanju, kar pomeni, da je redno navzoč, da ne zamuja in si prizadeva k uresničitvi svojega osebnega cilja. Hkrati je pomembno, da si v okviru skupine in dela v projektih in dejavnostih prizadeva za odgovornost, pridobiva veščine, nova znanja in razvija kompetence, potrebne na trgu dela.

Pravica:
Vsi mladi, ki v programu sodelujejo in so uradno brezposelne osebe, imajo ob podpisu pogodbe o vključitvi v program PUM pravico do dnevnega nadomestila in vračila potnih stroškov po pogodbi.