Don Boskov center Celje

Projekti & dogodki

Skupnostni vrt
Projekt v sodelovanju z Mestno občino Celje – da si uredimo lasten vrtiček in svoje pridelke predelamo v lastne proizvode.

Širimo pozitivnost
Projekt v sodelovanju z Mestno občino Celje. Pozitivnost širimo z lepimi mislimi.

Hudija je zakon
Športno-družabna prireditev za mlade

Medpumovski turnir
Športno-družabna prireditev za pumovce iz vse Slovenije

Z roko v roki
Medgeneracijsko sodelovanje s starostniki iz Doma ob Savinji

Da se sliši glas
Prireditev za predstavnike lokalnih skupnosti – da sporočimo svoje ideje za nadaljnje delo.

Z roko v roki
Medgeneracijsko sodelovanje s starostniki iz Doma ob Savinji