Don Boskov center Celje

Cilji

Glavni cilj programa PUM-O je približevanje in vstop mladih na trg dela. PUM-O udeležencem omogoča, da si postavijo karierne cilje ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, pomembne za trg dela.

Temeljni namen programa je :

  • spodbujanje mladih pri vključevanju v izobraževanje za pridobitev izobrazbe,
  • pomoč pri zaključevanju oziroma nadaljevanju izobraževanja,
  • razvijanje poklicne identitete (iskanje zaposlitve, razvoj kompetenc, povezovanje z delodajalci),
  • kreativno preživljanje prostega časa,
  • razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti,
  • vključevanje na trg dela.