Don Boskov center Celje

Vključitev

V program PUM-O se lahko vključijo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

  • imajo status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih,
  • se pri izobraževanju srečujejo s težavami,
  • so prekinili šolanje,
  • bi radi razvili drugačno poklicno pot,
  • imajo status brezposelne osebe,
  • imajo status iskalca zaposlitve,
  • niso zaposleni oziroma nimajo zaposlitve.

V programu je mladostnik lahko 10 mesecev, vključi se lahko kadarkoli med letom. Ob vključitvi mladostnik sklene pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje, na podlagi katere je upravičen do dodatka za prevoz in aktivnost.

Program je za udeležence BREZPLAČEN.