Don Boskov center Celje

Zaključek šmarnic

Na Prekorju so se ves mesec maj pridno zbirali ob kapeli. Molili, peli in brali so zgodbo o svetem Frančišku Saleškem in don Bosku. Ob zaključku, zadnji dan meseca maja, smo se fotografirali.

You might also like