Don Boskov center Celje

ZAHVALNA NEDELJA

Stvarstvo! Vse stvarstvo je polno Boga. Pričuje o Božji ljubezni. Za Frančiška Asiškega ni bilo načelne razlike med živaljo in človekom. Zato je pridigal vsem Božjim bitjem z enako ljubeznijo.

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi posebno s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe, najvišji, odseva. Kitica luni in zvezdam:

Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah; ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Kitica vetru:

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari. Kitica vodi:

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Kitica ognju:

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ; lep je in vesel in krepak in močan. Kitica zemlji:

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Kitica miru:

Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal. Kitica smrti:

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Zaključna kitica:

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti

You might also like