Don Boskov center Celje

VOGELNI KAMEN – 27. NEDELJA MED LETOM

Božja zvestoba in zanesljivost sta dva temelja vogelni kamen za naše upanje, ki nas ohranja vse do konca.

Govor o vogelnem kamnu je iz 118. psalma: “Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen.” Evangelisti so postavili to misel na konec pripovedi o hudobnem viničarju. Peter vzame ta kamen in mu v svojem prvem pismu da ime: Kristus. Vendar to še ni dovolj: tudi mi, ki verujemo v Kristusa, imamo svojo vlogo: Vgrajujte se kot živi kamni v duhovno stavbo.

You might also like