Don Boskov center Celje

Veseli ponedeljek

Program

Minibus veselja je mobilni dnevni center, ki daje otrokom in mladim v bivalnem okolju ulice varen prostor za konstruktivno preživljanje prostega časa.

Je prostor medgeneracijskega srečevanja za informiranje, svetovanje, igro, pogovor, sprostitev in ustvarjalnost. Kot tak deluje preventivno za mnoge dejavnike tveganja, ki so jim otroci in mladostniki izpostavljeni v blokovskem naselju (zasvojenost, nasilje, kriminalna dejanja, osamljenost idr.). Otroci in mladostniki v raznolikih dejavnostih pridobivajo različne kompetence, znanja in veščine. Minibus veselja je tudi mobilni medgeneracijski center, saj se ob njem srečujejo in družijo vse generacije. Dejavnost poteka po načelih terenskega uličnega dela.

Minibus veselja (jesen 2022) - video

Urnik

Vsak ponedeljek od 15.00 do 18.00.

Lepo vabljeni vsi… prijetno nam bo.

Obvestila

Prostovoljci


Vabimo vse, ki bi radi postali prostovoljci, da se nam pridružite. Več kot nas bo, lepši in bogatejši program bomo pripravili za otroke. Dobrodošli!