Don Boskov center Celje

Romanje v Belo krajino

V soboto, 16. oktobra 2021, smo poromali v Pleterje, Tri Fare, Metliko, Adlešiče … Romanja so se udeležili župljani župnij Celje – bl. A. M. Slomšek, Ljubečna in Šmartno. V Pleterjah smo si ogledali multivizijo o samostanu in življenju kartuzijanov. Pri Treh Farah smo imeli sveto mašo in prisluhnili župniku, ki nam je spregovoril o zgodovini in značilnostih treh cerkva. V Metliki smo se srečali z grkokatoliškim duhovnikom Ivanom Skalivskyi v cerkvi sv. Cirila in Metoda. Po kosilu v Turistični kmetiji Simonič smo si v Adlešičih še ogledali belokrajnsko domačo obrt.

You might also like