Don Boskov center Celje

REVIJA PEVSKIH ZBOROV

PEVSKI ZBORI IZ DEKANIJE CELJE SO IMELI SREČANJE

V nedeljo, 15. oktobra 2023, je bila revija cerkvenih pevskih zborov iz dekanije Celje. Srečanja so se udeležili pevski zbori iz župnij: Sveta Cecilija, Sveti Duh, Sveti Jožef, Sveti Martin – Teharje in Bl. A. M. Slomšek.

Vsak zbor je zapel dve pesmi in na koncu so vsi zbori zapeli še dve skupni pesmi. Župnik Miha Herman je vodil revijo: na začetku je imel razmišljanje o petju na osnovi misli bl. škofa Slomška. Prav tako je vpletal Slomškove misli ob napovedi nastopa posameznega zbora. Ob koncu so vsi zbori prejeli zahvale. Sledilo je druženje v prostorih Mladinskega centra.

 

You might also like