Don Boskov center Celje

Recital ob materinskem dnevu

V nedeljo, 27. marca 2022, je bil v kapeli bl. A. M. Slomška recital v počastitev materinskega dne. Recital sta izvedla Lada Ščurek, članica Ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje, in citrar prof. Peter Napret. Besedilo, sonetni venec z naslovom Neizpovedana ljubezen, je napisala pesnica Ljubka Šorli Bratuž.

You might also like