Don Boskov center Celje

Kaj bi don Bosko dejal o sinodi mladih?

Salezijanec Rossano Sala, posebni tajnik škofovske sinode o mladih, orisuje nekatere predloge, ki jih podaja sklepni dokument in se ozira na celotno dogajanje z vidika salezijanske družine.

Katere nove vsebine je moč najti v sklepnem dokumentu? Kaj je novega glede področja komunikacij in socialnih omrežij?

sklepnem dokumentu je veliko osveženih tem in mnogo novih predlogov. Zame najpomembnejša je točka 161, ki predlaga, da bi vsako cerkveno okolje zmoglo za določen čas sprejeti mlade in jih spremljati z vidika razločevanja. Torej naj bi zagotavljalo veselo in preprosto bratsko življenje, močno apostolsko poslanstvo in predlagalo globoko duhovnost. Če bomo salezijanci resno vzeli ta predlog v vsaki naši inšpektoriji, bo to nekaj velikega.

Tema digitalne komunikacije je za sinodalne očete ena izmed treh odločilnih izzivov, skupaj z migracijami in spolnimi zlorabami. Točki 145 in 146 zahtevata nov misijonski zagon na tem področju: poleg predlogov o izdelavi organizmov za digitalno evangelizacijo bi rad poudaril predlog o ustanovitvi sistemov za potrjevanje katoliških spletnih strani: tak predlog prihaja ob velikanskih pritožbah, ki zadevajo globoko pomanjkanje etike v medijih. Vabljeni smo k boljšemu razločevanju »zakaj« in »kako« biti navzoči v digitalnih medijih.

Salezijanska družina je bila precej vključena v delo sinode. Koliko je salezijanskega v zaključkih?

Salezijanska družina se je na sinodi odlikovala po pristojnostih, navdušenosti in naklonjenosti. Veliko tem naše duhovnosti je bilo na dnevnem redu, trije smo neposredno sodelovali pri urejanju zaključnega dokumenta. Celotna sinoda je vsebovala veliko salezijanskega in to se na več načinov odraža tudi v sklepnem dokumentu. Vsebinsko bogata sinoda za nas, don Boskove duhovne sinove, predstavlja skoraj »svojevrstni vrhovni zbor«, ki ga je imela celotna Cerkev v dobrobit mladih. Mislim, da bo naš prihodnji vrhovni zbor, ki se bo odvil leta 2020, imel veliko opravka z že opravljeno potjo Cerkve v teh letih. Tako bomo lahko določene teme poglobili, ne da bi se vrteli naokrog.

Kaj bi don Bosko dejal o tej sinodi?

V nedeljo, 28. oktobra, ob sklepni evharistiji v baziliki sv. Petra, sem se večkrat ozrl na don Boskov kip. Večkrat sem ganjen pomislil nanj, na njegove nepredstavljive napore v zvestobi Bogu, njegovi zavezanosti vsem mladim, njegov brezmejni apostolski pogum, njegovo sposobnost vključevanja vseh. Predstavljam si, da je don Bosko vesel te sinode: vesel, ker je Cerkev potrdila, da ima srce mladih, kar je bil njegov globok motiv in je danes motiv salezijanskega poslanstva; in vesel, ker so nekateri njegovi duhovni sinovi v imenu vse družbe in družine sodelovali pri tem dogodku.

Vir: donbosko.si

You might also like