Don Boskov center Celje

Jezusovo spremenjenje na gori

To je moj ljubljeni Sin

Jezus se je pred Petrom, Jakobom in Janezom spremenil. Kar se je zgodilo, je bilo namenjeno prav tem trem učencev. Prav oni naj bi Jezusa globlje spoznali. Celotna Jezusova zunanjost in pojava sta se spremenili. Njihovim očem je ostalo vidno, da Jezus presega meje zemeljskega, da njegov zemeljsko-človeški izgled ne izraža njegove celotne resničnosti. Evangelist sam opozori na izven zemeljski, nad zemeljski značaj sijoče bele barve: »Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.« Za Jezusovim zemeljskim, človeškim izgledom se skriva njegova nebeška resničnost. Sijoča bela barva predstavlja nebeški svet, sfero sijaja Božjega veličastva.

Jezus pripada Božji sferi. Pripada pa tudi Božji zgodovini z izraelskim ljudstvom. Vse to lahko doumemo v povezavi s pojavom Mojzesa in Elije v omenjenem dogodku. Jezus naj bi dopolnil njuno poslanstvo.

You might also like