Don Boskov center Celje

Družinski center

Družinski center organizira različne izobraževalne dogodke za starše, družine, strokovne delavce, vzgojitelje, učitelje in vse, ki delajo z mladimi. Aktivno se vključuje v lokalno in širše okolje z namenom izboljšanja družinske politike. Družinski center deluje medgeneracijsko in sodeluje z vladnim in nevladnim sektorjem pri programih, projektih in drugih aktivnostih na področju družine.