Don Boskov center Celje

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA

TUDI MI SMO POKLICANI, DA BI SLUŽILI KOT GOSPODOVI SLUŽABNIKI

Z izrazom »služabnica« (dekla) označuje Marija sam sebe in se tako postavlja v isti položaj daritvenega razpoloženja, ki ga bo imel njen sin, ki bo prišel na svet kot »Gospodov služabnik«, kot hlapec, še več, kot suženj, kot »zadnji med ljudmi«. Zato more biti tudi Marijino mesto ob Jezusu samo mesto zadnje dekle in služabnice v njegovem kraljestvu.
Če hočemo slediti Mariji, potem moramo tudi mi, kristjani, zavzeti takšno držo, držo služabnika, služabnice Gospodove. To mora biti najbolj notranja vsebina našega življenja. Bog je naš Gospod, gospodar našega življenja. On najbolje ve, kaj je najboljše za nas in za naše zveličanje, hkrati pa tudi za zveličanje drugih.

You might also like