Don Boskov center Celje

Birmansko srečanje Župnije Ljubečna

V soboto dopoldne je imela v Don Boskovem centru svojo pripravo na birmo skupina iz Župnije Ljubečna. Skupaj smo razmišljali o darovih Sv. Duha in kako živeti svoje krščanstvo po birmi. Posebej pa nas je nagovorila prilika o izgubljenem sinu in nas tudi pripravila na prejem zakramenta sv. spovedi.

You might also like