Don Boskov center Celje

Pletenje adventnih vencev

V soboto, 27. novembra 2021, smo v prostorih Don Boskovega centra pletli adventne vence. Zbralo se nas je več kot 25. Vence smo izdelovali pod vodstvom Emila in Romane Špes, ki poučujeta na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Med…

Zlata maša g. Cirila Slapšaka

V nedeljo, 21. novembra 2021, smo na nedeljo Kristusa Kralja obhajali tudi zlato mašo salezijanskega duhovnika Cirila Slapšaka, ki je bil 9 let župnik v naši župniji (2005-2014). Navzoči verniki smo se s slavljencem zahvaljevali za 50 let…

Spomin rajnih

Na praznik Vseh svetih smo popoldne ob 17.00 molili v kapeli za vse, ki so umrli od 1. novembra 2020 do 1. novembra 2021. Z molitvijo in pogrebnim obredom smo jih pospremili v večnost 20. Poleg tega smo molili tudi po namenih, za katere so…

Slovesnost prvega svetega obhajila

V nedeljo, 24. oktobra 2021, smo pri sveti maši ob 10.00 doživeli lepo slovesnost prvega svetega obhajila. Osem otrok je prvič prejelo Jezusa pod podobo kruha. Za lepo slovesnost so poskrbeli: otroški pevski zbor pod vodstvom Barbare in…

Romanje v Belo krajino

V soboto, 16. oktobra 2021, smo poromali v Pleterje, Tri Fare, Metliko, Adlešiče ... Romanja so se udeležili župljani župnij Celje - bl. A. M. Slomšek, Ljubečna in Šmartno. V Pleterjah smo si ogledali multivizijo o samostanu in življenju…

29. nedelja med letom

Vsi smo ustvarjeni po isti Božji podobi, zato med nami ne sme biti razlik. Če pa že kdo hoče biti velik, naj streže, in če hoče biti prvi, naj bo v služenju. Veličina posameznika ne raste s tem, ko druge potiska navzdol, ampak s tem, ko…

28. nedelja med letom

To je srčika evangelija:  kdor se zmore nečemu odpovedati, ga to osrečuje, kdor ne zmore deliti, je žalosten. Evangelij govori o bogatem mladeniču, ki se ne more otresti hudička, ki se imenuje »imetje«. Ne še ...

25. nedelja med letom

Biti zadnji, vsem služabnik, to ni gesta ponižnosti, ampak korak v odgovornost za druge. To je pojasnil Jezus s prispodobo otroka. Katera je lahko večja odgovornost kot ta, da sprejmeš otroka in skrbiš za tega otroka? Ta naloga vpliva na…

23. nedelja med letom

Poslušanje je vir navdiha. Tudi v verovanju oziroma prav na tem področju. Poslušanje je prva oblika stika in komunikacije. Še preden človek spregovori, že posluša. Drugače pa je to tudi zadnje, kar nam ostane. Kdor ne sliši, ima težave tudi…