Župnijski pastoralni svet Celje - bl. A. M. Slomšek

Naloga ŽPS-ja     

a) načrtovanje pastoralnega dela skupaj z župnikom;

b) postavlja cilje, ki naj bi jih župnija v določenem času dosegla;

c) pomaga poiskati odgovore na določene probleme in

d) išče nove poti, kako učinkoviteje oznanjati evangelij obrobnim.

Člani Župnijskega pastoralnega sveta

Lipar Tone, Ogorevc Metod, Pajk Slavko, Belina Bernarda, Gorjak Mateja, Grad Uroš, Gros Anica, Husinec Aleksandra, Melanšek Klavdija, Mlakar Milica, Ramovš Dejan, Ratej Aleksander, Skočir Marjan, Smrkolj Majda, Tacer Ksenija, Tržan Ivan, Turnšek Zdenka, Železnik Barbara, Žilavec Boštjan, Žnidar Mirko