Zaposlitveni cilj

Mladostnik, ki v program vstopi kot iskalec dela, se vključi v ključno kvalifikacijo Dejavno iskanje zaposlitve. Temeljni namen kvalifikacije je osmisliti pomen in nujnost dela in zaposlitve ter spodbuditi mladostnika k samostojnemu iskanju dela. Sodelujoči osvoji temeljne veščine iskanja zaposlitve in pridobi odgovornost za redno spremljanje dogajanja na področju trga delovne sile.
Na voljo so vse oblike in poti do ustreznih informacij o prostih delovnih mestih, hkrati pa ob mentorjevi navzočnosti mladi pridobivajo znanja in veščine za učinkovito iskanje dela. Skupaj oblikujemo prijave in ponudbe, se pripravljamo na razgovore in si ustvarjamo bazo ustreznih delovnih mest glede na izobrazbo in ostale zmožnosti.

Mladostnik v ključni kvalifikaciji:
- razvija veščine in sposobnosti samostojnega iskanja zaposlitve,
- krepi odgovornost za redno spremljanje dogajanja na področju trga delovne sile,
- pridobi veščine, s katerimi ugotovi in spozna lastne sposobnosti, spretnosti, interese, želje, potrebe, vrednote in stališča.