Verouk

Čemu verouk? Danes vsak razumen človek hoče vedeti za kaj gre pri kakšni stvari; hoče vedeti in poznati vsebino. To pa ne more poznati, če ni z njo seznanjen. Veroučna srečanja naj bi že otrokom pomagala, da bi se seznanili s sporočilom, ki ga daje Jezusov evangelij in ga oznanja Cerkev.

Z vero je podobno kot z ljubeznijo. Prava ljubezen vsebuje srce in razum. Z razumom spoznavam, s srcem pa sprejemam. Pri verouku otroci spoznavajo vsebino vere, delno jo preko molitve in manjših obredov že tudi pri verouku doživljajo, utrjujejo pa predvsem s prakso v domači družini in udeležbo pri nedeljskem bogoslužju.
Priznati je treba, da je danes med ljudmi in tudi med katoličani preveč nevednosti. Zato se mu ob prvih resnih vprašanjih zamajejo tla gotovosti in pride v krizo. To velja predvsem za odraščajočo mladino. Če tedaj ne dobijo primernih odgovorov, začnejo omahovati v prepričanju in se začnejo oddaljevati.

Z verskim poglabljanjem in versko prakso je treba nadaljevati vse življenje, sicer začne verska gotovost plahneti in ostanejo samo še verniki na papirju.

Ne smemo pozabiti, da je življenje kristjana poseben način življenja, saj naj bi gledal na življenje z "Jezusovimi pogledom na svet". Zato je "biti kristjan" nekaj lepega, osvobajajočega in tudi zahtevnega.

VEROUČNO LETO ZAČNEMO S SV. MAŠO V NEDELJO 9. SEPTEMBRA 2018, Z VEROUKOM PA V TEDNU PO TEJ NEDELJI.

URNIK VEROUKA najdete v podmeniju.