Produkcijsko projektno delo

Produkcijsko projektno delo je povezano z izdelavo izbranega izdelka ali storitve, ki pomeni promocijo izobraževalne dejavnosti v širšem okolju in v časovni perspektivi, ki presega zgolj izobraževanje ene same skupine. Vsebinsko je produkcijsko projektno delo povezano z alternativnimi ponudbami obrtnih storitev.

Cilji produkcijskega projektnega dela:

Funkcionalni pomen končnega izdelka (kot samostojni izdelek, kot sestavni del drugega projekta, kot izdelek na trgu, kot promocijski izdelek).
Pridobivanje neposrednih delovnih izkušenj izbranih obrtnih opravil v obstoječih delovnih okoljih, ki temeljijo na razumevanju strokovnoteoretičnih podlag posameznih obrtnih opravil.
Pridobivanje pozitivnih izkušenj z delom, sposobnosti kritičnega presojanja, odgovornega ravnanja in delovne discipline.
Pridobivanje samostojnosti pri produkcijskem delu.
Možnost eksperimentiranja v izbranih storitvenih dejavnostih.
Spoznavanje različnih zaposlitvenih možnosti.
Spoznavanje novih načinov (tehnične ali storitvene) ustvarjalnosti, načinov uporabe naravnih materialov, možnosti recikliranja odpadnih materialov.

Produkcijsko projektno delo se je v preteklih letih v programu PUM Celje razvilo v poklicno izobraževalne delavnice, kjer udeleženec spoznava osnove in nove načine tehnične ali storitvene ustvarjalnosti, ob prizadevnem sodelovanju pa se same od sebe pojavijo inovativnost in razmišljanje o razvojnih možnostih v lokalnem okolju.

MODULI
Delavnice, ki jih imenujemo moduli, vodijo zunanji sodelavci, ki so na svojem področju usposobljeni. Posamezni modul poteka enkrat tedensko oziroma po dogovoru, udeleženci pa so povabljeni, da si izberejo vsaj enega, v katerega so dejavno vključeni.

Tudi v letošnjem letu skušamo zagotoviti tekoč potek naslednjih modulov:

Osnove kuharstva

Modul je povezan s programom za pridobitev izobrazbe pomočnik gospodinje – oskrbnice.

Cilji:
- skrb za ustrezno osebno higieno in higieno prostora, kjer se hrana pripravlja,
- poznavanje delovnih pripomočkov, posode,
- poznavanje različnih načinov obdelave hrane in uporabljanje strokovnih izrazov,
- priprava jedi po recepturi, priprava živil glede na recepturo in glede na število oseb,
- pravilno serviranje in normiranje hrane,
- dekoriranje.

Udeleženec posamezne dele vsebin spoznava prek praktičnega dela v obliki priprave obroka za ostale udeležence programa. Kdor sodeluje v modulu, si dnevno sproti zapisuje priprave in recepture ter jih shranjuje v delovno mapo. Ob zaključku mladostnik samostojno pripravi za skupino obrok po lastnem izboru.


 

 

 

 

 

Oblikovanje izdelkov iz lesa

Modul je del izobraževalnega programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe mizar.

Cilji:
- ureditev delovnega prostora za izpeljavo načrtovanega dela,
- zmožnost oblikovanja idejne zasnove in načrtovanja izdelka,
- pridobitev osnovnih spretnosti za ročno obdelavo lesa,
- samostojno upravljanje z osnovnimi mizarskimi stroji in orodji v skladu z izbranimi in določenimi delovnimi operacijami,
- usposobljenost za preprostejša dela pri lepljenju, površinski obdelavi in zaščiti lesa,
- zmožnost samostojne izdelave preprostih izdelkov.

Udeleženec se posamezne izobraževalne vsebine uči prek izdelovanja posameznega izdelka in hkrati vodi dnevnik, kamor vpiše vsebine in potek dela. Ob zaključku mladostnik samostojno izdela izdelek po želji.

 

 

 

 

 

Oblikovanje izdelkov iz tekstila in usnja

Izobraževalni program je povezan s programom za pridobitev izobrazbe pomočnik gospodinje.

Cilji:
- uporaba ustreznih strojev, pripomočkov in orodja,
- zmožnost opravljanja preprostih faz dela,
- izdelava preprostih uporabnih okrasnih predmetov,
- izdelava nekaterih oblačilnih predmetov,
- povezava teoretičnega dela s praktičnim izdelkom.

V času sodelovanja udeleženec spoznava izobraževalne vsebine prek praktičnega dela in vodenja dnevnika opravljenih vsebin. Ob sklepu modula mladostnik izriše ali pripravi načrt za določen izdelek in ga tudi izdela.

 

 

 

 

 

Oblikovanje izdelkov iz gline

Udeleženec oblikuje in izdeluje izdelke iz gline ter se seznani z njenimi lastnostmi, različnimi tehnikami in uporabo različnih pripomočkov.

Cilji:
- spoznati različne vrste gline in njeno pripravo,
- obvladovanje postopkov gnetenja, valjanja, brušenja, dodajanja, odvzemanja in lepljenja,
- osvojiti osnovne načine oblikovanja gline,
- gradnja izdelkov od ideje, skice do končnega uporabnega predmeta,
- uporaba različnih tehnik: kačice, ploščice, pinching,
- seznanitev s sušenjem in žganjem izdelkov,
- spoznavanje engobe
- glaziranje.

Mladostnik se posamezne izobraževalne vsebine uči prek izdelovanja posameznega izbranega izdelka.

 

 

 

 

 

 
DRUGI PROJEKTI

Advent

V adventnem, predbožičnem času se lokalnemu okolju predstavimo z izdelki, primernimi za ta čas. Voščilnice, drobni dekorativni izdelki, okraski, obeski in ostalo so na voljo kot priložnost za obdarovanje najbližjih.

Zdravo, kvalitetno in ustvarjalno v kuhinji