Osebno projektno delo

Osnovna cilja osebnega učnega načrta sta:

  • vključitev, nadaljevanje in zaključek šolanja

  • dejavno iskanje zaposlitve

Udeleženec v PUM-u v prvi vrsti uresničuje svoj osebni cilj. S pomočjo mentorja oblikuje osebni načrt in korake do uresničitve cilja. Mentor mu pomaga, svetuje in ga spodbuja pri delu.

Pri delu za uresničitev osebnega cilja se mladostnik srečuje in izbira med vsebinami, ki mu pomagajo bolj kvalitetno zastaviti in izpolniti zastavljene odgovornosti. Tako sodeluje v ključnih kvalifikacijah, produkcijskih in izbirnih projektih ter interesnih dejavnostih