Misijon 16.-15. marec 2015

 

JEZUS - POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE

Pri zadnji večerji je Jezus rekel svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.«
Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni.
Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.« Jn 14,1–7.10–11.13–14

Župnikovo misijonsko povabilo

Vsak dan pišemo osebno, družinsko in skupnostno zgodovino. V desetletni zgodovini župnije blaženega Antona Martina Slomška se je zvrstilo veliko lepih dogodkov. Prvič pa imamo priložnost, da v misijonu doživimo čas izrednega Božjega obiskanja. Bog nam je dal milost, da smo se rodili, bili krščeni in odraščali v krščanskem okolju. S svetim misijonom pa daje priložnost za spreobrnjenje, da se odvrnemo od slabega in se obrnemo k dobremu, od suženjstva grehu k svobodi in dostojanstvu, od svoje majhnosti k Njegovemu veličastju. Sleherni naj preveri svojo življenjsko pot in jo usmeri k večnosti. Bog želi, da dozorevamo in obrodimo sadove, ki ne minejo.
Priporočam vsakodnevno udeležbo na misijonu. Le tako se bo zgodil proces duhovne terapije, poglobitve, poživitve osebne vere in bolj živega odnosa do Kristusa. Voditelj misijona bo imel tudi srečanja in nagovore za posamezne skupine, zato si rezervirajte čas za to. Misijonski program za otroke bo v nekoliko razširjenem času rednega verouka, zlasti pa na shodu veroučencev in pri Marijini procesiji.
Misijonar je pripravljen obiskati onemogle na domu. Na voljo bo tudi za oseben pogovor ali po telefonu, kar je navedeno na koncu knjižice.
Naj sv. Janez Bosko, bl. Anton Martin Slomšek, bl. Alojzij Grozde in naši krstni zavetniki spremljajo misijonsko dogajanje, Marija Pomočnica pa vsem posreduje luč in razsvetljenje Svetega Duha.

Tone Lipar, župnik

 

RITEM MISIJONSKEGA DOGAJANJA OB DELAVNIKIH

07.00 hvalnice, adoracija in skupna mo litev

08.00 sv. maša z nagovorom za vse

09.00 stanovski nagovor

17.30 adoracija, večernice

18.30 sv. maša z nagovorom za vse

19.30 stanovski nagovor

 

ZAČETEK SV. MISIJONA

PETEK, 6. marca

DAN SVETEGA DUHA

Jn 3,1–21: Roditi se moramo znova

17.30 križev pot

blagoslov misijonskega križa, pozdrav misijonarja, izročitev štole, misijonska obljuba in pesem

18.30 sv. maša s sodelovanjem ŽPS nagovor: Nihče ne more reči, kdo je Jezus Kristus, razen v Svetem Duhu (prim. 1 Kor 12,3).

19.30 adoracija, večernice

 

SOBOTA, 7. marca

DAN MLADIH

Lk 1,26–38: Kot Marija bodimo Gospodovi služabniki

07.00 hvalnice, adoracija

08.00 sv. maša, nagovor: Z Marijo na pot za Jezusom: Zgodi se mi po tvoji besedi (prim. Lk 1,38).

V KAPELI IN PROSTORIH SMC

program mladih – festival Stična diha

16.30 zbiranje, predstavitev, stojnice

17.30 delavnice

19.00 aktivnosti mladih v dekaniji

20.15 predizbor festivala Ritem srca

21.00 koncert Stična bend

V UČILNICI 1. NADSTROPJE

17.30 adoracija, večernice

18.30 sv. maša, nagovor: Z Marijo na pot za Jezusom: Zgodi se mi po tvoji besedi (prim. Lk 1,38).

 

NEDELJA, 8. marca

DAN NEDELJSKE SVETE MAŠE

Jn 2,13–25: Brez nedeljske maše ne moremo živeti!

liturgični poudarek: Povabljeni na praznovanje

07.00 hvalnice, adoracija

08.00 sv. maša s sodelovanjem pevcev nagovor: Nedelja: očistiti tempelj svojega življenja (prim. Jn 2,16).

09.00 skupina: Srečali smo Abrahama

Mladost – norost, starost – modrost!

10.00 sv. maša s sodelovanjem prvoobhajancev in staršev

nagovor: Nedelja: očistiti tempelj svojega življenja (prim. Jn 2,16).

11.00 adoracija (do 11.30)

15.00 sv. maša za duhovne poklice

16.00 svetopisemski maraton

18.00 večernice, blagoslov z Najsvetejšim

 

PONEDELJEK, 9. marca

KRSTNI DAN

Mt 28,16–20: Krst nam odpira odrešenje

liturgični poudarek: Očiščevalni obred

07.00 hvalnice, adoracija

08.00 sv. maša, nagovor: Kdor bo krščen, bo rešen (prim. Mr 16,16).

17.30 adoracija, večernice

18.30 sv. maša s sodelovanjem mladih staršev, nagovor: Kdor bo krščen, bo rešen (prim. Mr 16,16).

19.30 skupina: ŽPS in Karitas - Kar ste storili drugemu, ste meni storili (prim. Mt 25,40).

 

TOREK, 10. marca

DAN DUHOVNIŠTVA – DON BOSKOV DAN

Mr 1,16–20: Jezus nas kliče za svoje apostole

liturgični poudarek: Brati in poslušati Božjo besedo

07.00 adoracija, molitev

08.00 sv. maša, nagovor: V Božjem imenu ti pravim: Postani duhovnik! (J. Bosko)

17.30 adoracija, večernice

18.30 sv. maša s sodelovanjem bralcev nagovor: V Božjem imenu ti pravim: Postani duhovnik! (J. Bosko)

19.30 skupina: Bralci in pevci - Odbrani za službo Bogu in občestvu.

 

SREDA, 11. marca

DAN BIRME – SLOMŠKOV DAN

Lk 2,41–52: Deček Jezus v templju

liturgični poudarek: Veroizpoved

07.00 adoracija, molitev

08.00 sv. maša, nagovor: Blaže in Nežica prejmeta zakrament birme.

09.00 skupina: Zakonci, zlasti starši predšolskih in osnovnošolskih otrok

Rodili smo otroka: kaj sedaj?

17.30 adoracija, večernice

18.30 sv. maša s sodelovanjem birmancev, nagovor: Blaže in Nežica prejmeta zakrament birme.

19.30 skupina: Zakonci, zlasti starši predšolskih in osnovnošolskih otrok - Rodili smo otroka: kaj sedaj?

 

ČETRTEK, 12. marca

DAN EVHARISTIJE

Jn 6,34–51: Jezus je življenje našega življenja

liturgični poudarek: Darovanje

07.00 adoracija, molitev

08.00 sv. maša, nagovor: Kristjan umira okrepljen z zakramenti Evharistije in bolniškega maziljenja.

09.00 skupina: Zakonci, zlasti starši srednješolskih in odraslih otrok

Je vzgoja danes še potrebna in možna?

17.30 ministranti

17.30 adoracija, molitev

18.30 sv. maša s sodelovanjem veroučencev 4.–7. razreda,

nagovor: Kristjan umira okrepljen z zakramenti Evharistije in bolniškega maziljenja.

19.30 skupina: Zakonci, zlasti starši srednješolskih in odraslih otrok - Je vzgoja danes še potrebna in možna?

19.30 mladi: 9. razred in srednješolci

 

PETEK, 13. marca

SPRAVNI DAN

Mt 18,21–35: Brez odpuščanja bomo vsi pogubljeni

liturgični poudarek: Spremenjenje

07.00 adoracija, molitev

08.00 sv. maša, nagovor: Odpuščajte in vam bo odpuščeno (prim. Lk. 6,37).

17.30 molitev za žrtve pobojev in vse rajne pri križu na Golovcu, nato spravni sprevod v cerkev

18.30 sv. maša s sodelovanjem starejših, nagovor: Odpuščajte in vam bo odpuščeno (prim. Lk. 6,37).

19.30 skupina: Stari starši – 3. življenjsko obdobje in bolniki (možnost prejema maziljenja) - Je starost nadloga ali blagoslov?

 

SOBOTA, 14. marca

MARIJIN DAN

Jn 19,25–27: Jezus nam izroča svojo Mater

liturgični poudarek: Občestvo svetih

07.00 adoracija, molitev

08.00 sv. maša, nagovor: Sprejeti Marijo na svoj dom. (prim. Jn 19,26–27)

17.30 shod veroučencev s starši adoracija s sodelovanjem staršev večernice

18.30 sv. maša s sodelovanjem veroučencev, nagovor: Sprejeti Marijo na svoj dom. (prim. Jn 19,26–27)

19.30 Pojdimo z Marijo, da bo ona šla z nami: procesija z Marijinim kipom in svečkami, petje in molitev

 

NEDELJA, 15. marca

GOSPODOV DAN

Lk 15,1–3.11–32: Vrnil se bom k Očetu

liturgični poudarek: Gostija večnega življenja

07.00 adoracija, molitev

08.00 sv. maša s sodelovanjem molivcev nagovor: Prerojeni v Kristusu postanemo pot, luč in resnica za ljudi našega časa (prim. Mt 5,13–16).

09.00 za vse: pričevanje gospe Sonje Pungertnik, misijonski odmev

10.00 sv. maša s sodelovanjem birmancev in njihovih staršev, nagovor: Prerojeni v Kristusu postanemo pot, luč in resnica za ljudi našega časa (prim. Mt 5,13–16).

15.00 (možnost: križev pot na Teharjah)

SKLEP MISIJONA v kapeli:

križev pot sprejem poslanstva obnovitev obljub misijona

Marijin slavospev spomini in blagoslov spominkov zahvale, zahvalna pesem, papežev blagoslov s popolnim odpustkom

 

 

PROGRAM ZA VEROUČENCE:

VEROUČNA SREČANJA

torek 10. marec 15.00–16.30 5. razred

16.30–18.30 8. razred

sreda 11. marec 15.30–17.00 6. razred

17.00–18.30 2. in 3. raz.

četrtek 12. marec 14.15–15.45 7. razred

16.00–17.00 4. razred

19.30–21.00 9. razred in srednješolci

SODELOVANJE OTROK PRI SV. MAŠI

nedelja 8. marec 10.00 prvoobhajanci s starši

sreda 11. marec 18.30 birmanci

četrtek 12. marec 18.30 4. do 7. razred

sobota 14. marec 17.30 shod veroučencev

18.30 sv. maša z

veroučenci

po maši procesija družin z Marijinim

kipom in svečkami

nedelja 15. marec 10.00 birmanci s starši

 

Voditelj misijona g. Tone Ciglar SDB

bo ob delavnikih od 10.30 do 12.00

in od 15.30 do 17.00 na voljo za:

– oseben pogovor v sobici pri vhodu v Don Boskov center

– po predhodnem dogovoru

– pogovor po telefonu 041 317 318

– spoved v spovednem kabinetu med jutranjo in večerno adoracijo.

Med sv. mašami bodo na voljo za sv. spoved drugi spovedniki.

Misijonarju lahko zastavite tudi pisna vprašanja, ki jih daste v nabiralnik pri Mariji.

Voditelj programov

za otroke in mladino bo g. Peter Pučnik SDB.

Adoracija je molitev pred Jezusom v sveti hostiji, ki je Njegovo Rešnje Telo in je postavljeno v monštranci – sveti posodi, ki “kaže” to Jezusovo navzočnost.

Liturgični poudarek pri posameznih dneh pomeni, da bo pri sveti maši posebej pripravljen in izražen določen del maše.

 

 

MOLITEV ZA USPEH MISIJONA

Dobri Oče,
poklical si nas v življenje
in nas po krstu sprejel
za svoje ljubljene otroke.
Z misijonom v naši župniji
in dekaniji želimo utrditi
svojo krstno poklicanost
in odločneje stopiti za Jezusom,
ki je pot, resnica in življenje.
Prosimo Te, daj nam in našim misijonarjem svojega Svetega Duha
in prebudi v nas živ in oseben odnos
do Tebe, da bomo v edinosti s Teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni.
Na priprošnjo Device Marije, blaženega Antona Martina Slomška in blaženega Alojzija Grozdeta ter naših
farnih zavetnikov spremljaj
in blagoslavljaj naše delo.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.

 

DOLPOTEG KNJIŽICE V PDF OBLIKI