Mešani pevski zbor

Kdaj nas lahko slišite:

Datum Ura      Priložnost

28.01.  10:00   Don Boskova nedelja

11.02. 8:00     Nedeljska maša

22:02.  14:30   Nastop za MČ Kajuh, Dom ob Savinji

04.03. 8:00     Nedeljska maša

25.03. 10:00   Cvetna nedelja

29.03. 18:00   Veliki četrtek - sodelovanje

31.03. 18:00   Velikonočna vigilija - sodelovanje

01.04. 8:00     Velika noč

15.04. 16:00   Dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov (Sv. Cecilija)

11.05.  18:00   Revija JSKD, Celjski dom

13.05. 15:00   Romarski shod

20.05. 8:00     Binkošti

02.06.  ?:??      Revija Od Drave do Save

03.06.  8:00     Telovska procesija

09.06.  ?:??      Poletje v knežjem mestu

 

Od začetka do danes

 

Zbor se je začel formirati ob nastanku župnije na Hudinji nekje leta 2006 za potrebe pastoralnega dela. Sprva le nekaj »pogumnih« ljudi, ki je, vključno z župnikom Cirilom Slapšakom, vleklo voz v pravo smer, je medse privabljalo vedno več ljudi, ki so začutili, da se lahko skozi glasbo dodatno izrazijo. Z rastjo zbora so se začele pojavljati tudi ambicije po delu izven cerkvenih sten in tako privedle do ustanovitve pevskega društva leta 2008. Od takrat smo se poleg bogoslužja začeli predstavljati na območnih revijah in gostovanjih pri drugih zborih, se udeleževati srečanj z zbori celo izven regije z naslovom »Od Drave do Save«. Eno srečanje smo tudi sami organizirali leta 2013. Prav tako radi delamo z mladino in jih tako navdušujemo za glasbeno udejstvovanje. Tako smo v letu 2015 imeli kar pestro, saj smo skupaj z mladimi nastopili ob prazniku MOC, imeli Akademijo ob 200-letnici rojstva Janeza Boska in jih čimvečkrat vključevali v naše delo ter s tem gradili medgeneracijsko sinergijo.V letu 2016 smo v oktobru obeležili 10-letnico delovanja zbora in podelili nekaj Gallusovih značk zaslužnim pevcem. Lani pa smo se prvič odpravili čez mejo na Češko, kjer smo se dostojno predstavili publiki v Pragi in jo navdušili. Vtise skozi slike lahko najdete na naši Facebook strani. Tudi letos bo pestro, saj oblelžujemo 10 letnico obstoja društva.

Čeprav kot zbor še nimamo dolge tradicije, nam zagona in motivacije ne manjka. Vedno pripravljeni na nove izzive smo si za slogan delovanja sposodili lepo Slomškovo misel, ki pravi:

»Kar je oče dobrega od svojih starih prejel,
mora svojemu sinu zapustiti
in kar se je mati od svoje matere hvalevrednega naučila,
bo tudi svoji hčeri zapustila.
Slovenska pesem je najdražja dota,
ki smo jo od svojih starih dobili.
Dolžni smo jo skrbno ohraniti,
olepšati in svojim mlajšim zapustiti.«

 

 

Poslanstvo našega zbora je ohranjanje slovenske pesmi, za kar se trudimo in se bomo tudi v bodoče. Če pa želite postati del tega, pa hitro pot pod noge in na vaje, ki potekajo ob torkih v prostorih Don Boskovega centra ob 19 uri. Veseli smo vsakega novega člana ne glede na čas prihoda. Najdete pa nas lahko tudi na facebook-u. In ne pozabite: »Kdor poje, dvakrat moli!«

Informacije:

Marjan Skočir, predsednik društva
gsm: 040 524 193
mepz.dbc.celje@gmail.com
facebook