Izročitev Evangelijev birmanskim kandidatom

Župnija bl. A. M. Slomška
18.02.2018

Na prvo postno nedeljo so birmanski kandidati v župniji Bl. Antona Martina Slomška začeli svojo neposredno priprava na prejem zakramenta sv. birme. Vsak od njih je svojo nalogo, od napovedovalcev, prošenj in kratkega rožnega venca do sodelovanja pri petju, ki je spremljal mladinski bend. Župnik se v nagovoru najprej ustavil pri treh besedah iz Božje besede: mavrica, krst, puščava. Jezus je odločno zavrnil izzivanje satana, zato moramo tudi mi prepoznati njegove spletke in se mu upreti. Zato smo pri maši obnovili krstne obljube odpovedi hudemu duhu in vero v troedinega Boga. Da bi se čimbolj osebno približali Jezusu, so prejeli blagoslovljeno knjižico Evangeliji in naprstni rožni venec.