Izbirno projektno delo

Izbirno projektno delo pomeni samostojno izdelati projektno storitev od idej do uresničitve. Končni cilj je izdelava izdelka ali storitve, skozi katero se program tudi promovira.
Interesno projektno delo omogoča uresničevanje naslednjih ciljev:
Povečanje splošne izobraženosti.
Spoznavanje različnih poklicev in poklicnih skupin.
Možnost za ustvarjalnost in raziskovanje novih vsebinskih področij.
Širjenje interesov pri udeležencih
Pridobivanje izkušenj samopromocije.

Program PUM Celje že vrsto let v okviru izbirnega projektnega dela uresniči nekaj stalnih prireditev. V šolskem letu 2012-13 so tako bili izvedeni naslednji:

PUMefekt

Vsako leto ustvarjamo redno letno glasilo s članki in prispevki o dogajanju v programu in vsebinami po izboru mladostnikov. V sliki in besedi povzamemo preteklo šolsko leto. Časopis izdamo vsakokrat ob koncu šolskega leta.

Tekočo izdajo lahko prelistate na levi strani, pretekle izdaje pa na naslednjih povezavah:

PUMefekt 2014 PUMefekt 2011
PUMefekt 2013 PUMefekt 2010
PUMefekt 2012 PUMefekt 2009

 

 

 

 

Hudija je zakon
Športno-družabna prireditev za mlade, katere namen je medsebojno povezovanje in predstavitev organizacij, ki delujejo v Don Boskovem centru, na Hudinji in širše v Celju. Projekt organizirata PUM Celje in Salezijanski mladinski center Celje.
 

 

 

 

 

Dan odprtih vrat

Kulturni in zabavni program s pogostitvijo za starše in ostale bližnje, da bi se jim zahvalili za skrb in pozornost in hkrati predstavili naše življenje in delo v PUM-u.

 

 

 

 

 

Jumbo plakat

Ob občinskem prazniku se vsako leto prijavimo na razpis za poslikavo velikega plakatnega panoja, ki je v mesecu aprilu vsako leto na ogled v Celju.

 

 

Medpumovski turnir
Vseslovensko srečanje udeležencev programov PUM na športnem turnirju in družabnem srečanju. Projekt poteka na igriščih Don Boskovega centra v Celju.