Interesne dejavnosti

Interesne so tiste dejavnosti, ki se nam dogajajo glede na želje posameznikov ali skupine mladostnikov, saj se zavedamo, da je za dobro počutje potrebno, da smo v programu veseli in sproščeni. Prav ta namen interesne dejavnosti imajo  – ustvarjati in ohraniti družabnost ter skupinsko povezanost. Vsebine omogočajo sprostitev, telesno in ustvarjalno aktivnost, ki pospešujeta telesne in ročne spretnosti, druženje in razgibano ozračje. Aktivnosti bistveno pripomorejo k navezovanju prijateljskih vezi med udeleženci.

Med interesne dejavnosti štejemo:

- športne aktivnosti na zunanjih igriščih ali v notranjih prostorih (košarka, odbojka, nogomet, biljard, ročni nogomet, zračni hokej, pikado in druge namizne igre),

 

 

 

 

- ustvarjalne delavnice (izdelovanje različnih izdelkov, spoznavanje številnih tehnik ustvarjanja, spoznavanje materialov, razvijanje ročnih spretnosti),

 

 

 

- izleti (obiskovanje določenih krajev, ogledi in spoznavanje znamenitosti) Letno izvedemo vsaj dva izleta

 

 

 

 

- obiski pumovcev in udeležba na prireditvah

 

 

 

 

pohodi na razne vrhove v okolici, planinske ture po dogovoru,

 

 

 

 

- dejavni odmori (družabnost, skupen klepet v prostem času),

 

 

 

 

- pogovorne skupine (debate na izbrane teme),

- filmi (izbor tematike in pogovor v skupini),

- ostalo glede na predloge in želje.