Hišni red

PRAVILA oblikujemo v skupini skupaj, držimo pa se načel spoštovanja, tolerance, potrpežljivosti in medsebojne pomoči. Splošna načela za uspešno krmarjenje temeljijo na naslednjih predlogih:

- Bodi reden in točen!
- Prizadevaj si za uresničitev svojega osebnega cilja!
- Do drugih bodi takšen, kot želiš, da so drugi do tebe!
- Z imetjem ravnaj odgovorno in ne uničuj inventarja!
- Alkohol in nedovoljene droge v program nimajo vstopa!

Ko govorimo o pravilih, je treba hkrati omeniti tudi določene sankcije za kršitelje. Brez strahu – trudimo se, da je vse naše skupno prizadevanje karseda vzgojno in dobronamerno. Zato:

- morebitne nesporazume vedno rešujemo s pogovorom,
- predvidene izostanke pravočasno sporočimo,
- z odmora se k dejavnostim vračamo pravočasno,
- skrbimo za mir in tišino v učilnici,
- skrbimo za čistočo, urejenost prostorov in ustrezno delovno okolje,
- v času programa se ves čas zadržujemo v območju našega centra,
- karkoli že počnemo, vedno smo skupaj zjutraj pri skupni animaciji, sredi dneva pri malici in ob zaključku dneva.