Cilji in vizija

 

Cilji

 • spodbujati celosten razvoj mladih in razvijanje pozitivne samopodobe
 • obrniti pozornost mladih na to, da se res vprašajo o tem, kako živijo nekatere človeške in duhovne vrednote
 • vzgajati mlade, da bi odkrivali Boga, ki je navzoč v dogodivščinah vsakdanjosti
 • nuditi pomoč in podporo socialno ogroženim in mladim v stiski
 • spodbujanje aktivnega družbenega delovanja mladih na lokalni (mladinski center, družina, vrstniki, šola), državni in mednarodni ravni
 • spoznavanje pomena in vrednosti prostovoljnega dela
 • vzgoja za nenasilje, sodelovanje in timsko delo
 • informiranje in svetovanje
 • vzpodbujati mlade k neformalnemu izobraževanju za določena priročna in uporabna znanja
 • pospeševati okolje medkulturnega, socialnega in medverskega dialoga

 

Vizija našega delovanja

 • široka ponudba preventivnih vzgojnih programov za mlade in družine
 • mladim zagotoviti primerno mesto za zdravo odraščanje, v vseh ozirih (igra, šport, ustvarjalnost, duhovnost, skupine, kjer se čutijo sprejeti in protagonisti)
 • razvijanje kvalitetnega programa za preživljanje prostega časa mladih
 • aktivno delovanje na področju vzgoje na Celjskem
 • razvijanje prostovoljstva med mladimi in aktivne participacije – sodelovanje z vsemi celjskimi šolami
 • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami